فایل های دسته بندی رشته کشاورزی و محیط زیست - صفحه 1

پاورپوینت در مورد گلخانه

پاورپوینت در مورد گلخانه؛ 25 اسلاید و قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه پارامترهای پوشش گیاهی و رطوبت خاک باپدیده ریزگردها

بررسی رابطه پارامترهای پوشش گیاهی و رطوبت خاک باپدیده ریزگردها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین حریم کیفی آبخوان دشت جیرفت با استفاده از مدل DRASTIC و GIS

تعیین حریم کیفی آبخوان دشت جیرفت با استفاده از مدل DRASTIC و GIS

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر کاربري اراضی و ژئومورفولوژي بر تغییر مکانی و زمانی شاخص کیفیت خاک وارزيابی

تاثیر کاربري اراضی و ژئومورفولوژي بر تغییر مکانی و زمانی شاخص کیفیت خاک وارزيابی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل هاي FAO-UNEP ، MEDALUS و MICD به منظور پهنه بندي شدت

مدل هاي FAO-UNEP ، MEDALUS و MICD به منظور پهنه بندي شدت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تغییرکاربری اراضی برآب‌های سطحی و زیرزمینی در شرق اصفهان

تاثیر تغییرکاربری اراضی برآب‌های سطحی و زیرزمینی در شرق اصفهان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بوکان با پردازش تصاویر ماهوارهای

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان بوکان با پردازش تصاویر ماهوارهای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی رواناب سطحی و نوسانات آبهای زیرزمینی

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی رواناب سطحی و نوسانات آبهای زیرزمینی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقايسه ميزان ترسيب كربن در جنگلهاي تاغ و علفزارهاي بياباني جهت مديريت اراضي

مقايسه ميزان ترسيب كربن در جنگلهاي تاغ و علفزارهاي بياباني جهت مديريت اراضي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی