فایل های دسته بندی برق،الکترونیک و مخابرات - صفحه 1

پروژه آماده دیالوکس6(فلکه ویک خیابان)

این پروژه آماده دیالوکس مخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده دیالوکس5(برج آزادی)

این پروژه آماده دیالوکس مخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده دیالوکس 4(ساختمان اداری 3طبقه)

این پروژه آماده دیالوکس شامل نورپردازی داخلی وبیرونی ساختمان میباشد ومخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده دیالوکس 3

این پروژه مخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده دیالوکس 2

این پروژه مخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده دیالوکس

این پروژه مخصوص دانشجویان رشته برق می باشدو با نسخه DIALUX EVO ساخته شده است.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل pdf مرجع کاربردی برق صنعتی(مباحث پیشرفته)

فایل pdf مرجع کاربردی برق صنعتی(مباحث پیشرفته)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایلpdf پروژه ساخت برد الکرونیکی دستگاه

فایلpdf پروژه ساخت برد الکرونیکی دستگاه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل pdf کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

فایل pdf کتاب عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی