فایل های دسته بندی درسی - صفحه 1

پاور پوینت درسنامه درس سوم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درسنامه درس دوم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه درس اول (فارسی نهم)

معنی لغات، معنی تک تک ابیات به همراه دانش های ادبی و زبانی هر بیت ویژه ورود به مدارس خاص تیزهوشان و نمونه

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه ستایش( فارسی نهم)

معنی لغات، معنی تک تک ابیات به همراه دانش های ادبی و زبانی هر بیت ویژه ورود به مدارس خاص تیزهوشان و نمونه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه گیاهان زینتی با سی پلاس پلاس

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه گیاهان زینتی با سی پلاس پلاس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه الکتریکی با سی پلاس پلاس

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه الکتریکی با سی پلاس پلاس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه بخاری با سی پلاس پلاس

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه بخاری با سی پلاس پلاس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه لوارم التحریر با سی پلاس پلاس

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه لوارم التحریر با سی پلاس پلاس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه میوه با سی پلاس پلاس

سورس کد سیستم مدیریت فروشگاه میوه با سی پلاس پلاس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی