فایل های دسته بندی درسی - صفحه 1

حذف چربی و روغن از فاضلاب

اثرات روغن و چربی در فاضلاب - روشهای حذف روغن و چربی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهسازی رودخانه- افت اکسیژن- مدل استریتر-فلپس

بهسازی رودخانه- منحنی افت اکسیژن محلول- اکسیژن گیری و اکسیژن زدائی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خنثی سازی فاضلاب

اهداف و روشهای خنثی سازی فاضلاب های اسیدی و قلیائی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متعادل سازی جریان فاضلاب

ضرورت متعادلسازی فاضلاب- طراحی حوضچه متعادل سازی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انعقاد و لخته سازی

ضرورت انعقاد و لخته سازی- مکانیسم های انعقاد، جارتست- مزایا و معایب منعقدکننده ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درسنامه درس شعرخوانی(دور اندیشی) فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی انها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت درسنامه درس هفتم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی ابیات، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم پایه هفتم،بخش پنجم،فصل یازده

دنیای درون من،یاخته و سازمان بندی آن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت درسنامه درس ششم فارسی نهم

معنی لغات دشوار درس،معنی جملات مهم، دانش های زبانی و ادبی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی